11 Ekim 2008 Cumartesi

Laiklik de neymiş! Nerede İslam şeriatı?

Türkiye'nin en az %90'ı müslüman... Yani; Kuran'ın Allah'tan geldiğine inanıyorlar. Kuran'ın evrensel olduğuna ve tam olarak uygulanırsa insan hayatını mükemmel hale getireceğine inanıyorlar. Tabi devletin İslami ilkelerle yöneltidiği peygamber dönemi ve sonrasında 4 halife dönemi var; bu dönemlerdeki adil yönetimden de övgü ile bahsedilir hep.

Peki laiklik ilkesi nedir? Dini ilkelerin ve tabi Kuran'ın devlet yönetiminde referans alınmaması... Yani Kuran gibi bir hazineyi (!) gözardı etmek, İslam peygamberinin sünnetini gözardı etmek...

Pekçok müslüman laiklik ilkesine sahip çıkar, en azından karşı çıkmaz. Bazıları da sahip çıkmasalar bile seslerini fazla çıkarmazlar.

Arada "Kahrolsun laiklik, şeriat isteriz" diyenler çıkıyor ama %90 müslüman çoğunluk nerede? Müslümanlar Kuran'a yani Allah'ın kitabına güvenmiyorlar mı?

Madem Kuran'a ve İslam öğretisine güveniyorsunuz, madem Allah'ın kural koyuculuğunu kabul ediyorsunuz neden İslam şeriatı için sesinizi yükseltmiyorsunuz?

İslami ilkelerin 21. yüzyıl şartlarında geçersiz olduğunu ve modern bir toplumu yönetmeye yetmeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Kuran bir hazine değil mi? Evrensel değil mi? Her türlü soruna çözüm getiren, her türlü bilimsel gelişmeyi 1400 yıl önceden bildiren bir mucize değil mi? Bunlara inanmıyor musunuz yoksa?

Hazır İslamcı bir parti %47 ile iktidardayken neden İslam devrimi yapmıyorsunuz? Geçen hergün kayıp değil mi? Allah'ın ipine sarılmak için ne bekliyorsunuz?

Allah'a, peygamberine ve Kuran'ına güveniniz mi yok? Yoksa sesinizi çıkarmaya cesaretiniz mi yok?

Kuran'ın Allah kelamı olduğunu ve alemlerin Muhammed hürmetine yaratıldığını düşünen insanlarların Kuran ve sünnete ne derece güveniyorlar?

Eğer Kuran'a inanıyorlar ve güveniyorlarsa neden hayata geçirmiyorlar?

Medeni kanun nedir? İnsan uydurması! Allah ne diyor? ikişer, üçer, dörder tane karı alabilirsin, yetmezse cariyeler ile takviye et...

Ceza kanunu ne diyor? Hırsızları hapse at! Allah ne diyor? Ellerini kes!

Müslümanlar namaz kılarlar, oruç tutarlar vs. Ama islamın bu yönünü neden hayata geçiremezler.

Neden Nur Suresi 2. ayeti hayata geçirmiyorlar? Zina neden suç değil artık?!

Çünkü içten içe kendileri de biliyorlar ki Kuran bir saçmalık.

Eğer Kuran'a güvenselerdi hayatın her alanında uygulamak için harekete geçerlerdi.

Ama güvenmiyorlar, biliyorlar ki son derece çağdışı bir kitap...

Bu yazının amacı bunu sorgulamaktır. Ayrıca şeriatı savunanların akıl ve vicdanlarını sorgulamaktır.

10 yorum:

 1. Hesap günü seni görmek isterim...

  YanıtlayınSil
 2. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laikliği benimsemiştir. Türkiye İslam ülkesidir ama İslam devleti deildir bunun ayrımını yapmak gerek. Laiklik Atatürk tarafından uygun görülmüştür. ve değiştirilmez kanun hükmündedir. bunu tartışmak bile gereksiz. Müslüman insan ülkesine bayrağına başkaldırmaz.
  benim düşüncem hırsızlık yapanın kolunun kesilmesinin doğru olacağı kanaatindeyim. gasp hırsızlık yüzünden görüyoruz bi sürü masum insan ölüyor. hırsızlık yapanın kolu kesilmiş çok mu

  YanıtlayınSil
 3. İslamda kölelik vardır. Inkar etmeyelim
  1-KIIN: Tamamen köle olan ve sahibinin ölümü üzerine "mal" olarak veraset yoluyla mirasçılara geçen köledir. Azad edilmedikçe, ölene kadar köledir ve sınırsızca, her türlü işte kullanılabilir.2-MÜKATEB: Efendisi ile, "taksitle veya peşin olarak şu kadar para ya da mal verirsen özgür kalırsın" diyerek anlaşma yapan kölelerdir.. Ne var ki, efendinin özgürlük karşılığında talep ettiği para ve mal miktarı tamamen efendinin vicdanına bırakılmıştır. Bu konuda hic bir kural yoktur.(Not: Bu köle sınıfını ilgilendiren bir Ayet bulunmaktadır: "Ellerinizin altında bulunanlardan (köle-cariye), MÜKATEBE yapmak isteyenlerle, eğer ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞMALARINDA BİR İYİLİK/HAYIR GÖRÜYORSANIZ, onlarla mükatebe yapınız." Nur:33. Neymiş? Allah bile kölelerinizi bedavadan serbest bırakmayın, serbest bırakırken avantanızı alın diyor. Sizin anlayacağınız İslamın tanrısı köle azad edin falan demiyor, bilakis kölelerden edinebileceğiniz en yüksek karı elde edinin diyor. Yani kölenin lehine hiç bir şey getirme gayretinde değil. Ha babam köleciye destek veriyor.) 3-MÜDEBBER: Bir efendi kölesine, "ben öldükten sonra özgürsün." demişse, o köle efendisi öldükten sonra özgür kalacaktır. Bu tür köleler mudebber köle sayılır. Elbette bu durumda ki köle efendisinin ölümünü beklemek zorundadır. Efendisi uzun yaşamış yaşlı bir kölenin ise artık azad olması onun için bir kazanç değil, çiledir. Köle ileri bir yaşta azad olduğunda yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçlarını karşılayamayacak, daha da sefil bir yaşam sürecektir. Bunun yanı sıra müdebber köle olmanın da garantisi yoktur. Örneğin egğr efendi ölmeden önce malı mülkü kaybeder ve fakirleşirse, daha önce ölümünden sonra özgür kalacağı üzerine söv verdiği kolesini satabilir. Yani durumu toparlamak için sözünden cayabilir. Nuaym bin Nehham adında bir "efendi" fakir düşüyor. Muhammed'de adamın "müdebber kölesini" 800 dirhem gümüş paraya satıp, parayı efendiye veriyor ve böylece o kölenin köleliliğinin devam etmesini sağlıyor. - Ebu davud, Itk, 9, no:3955-57, Müslim, Zekat,13, no:997.-(Not: Köleyi müdebber köle yapmak da kurallara bağlıdır. Öyle her isteyen, canının istediği gibi kölelerini müdebber yapamaz. Kölelerini müdebber olarak azad edebilmesi ancak 3'te bir oranında yapılabilmektedir. İşte Muhammed'in karakterini sergileyen bir Hadis: Adamın biri ölüm anında, "eğer ben ölürsem, sahip olduğum 6 adet kölem hür olsun deyip azad etmek istiyor.

  YanıtlayınSil
 4. Hıristiyan kökenli” Batı uygarlığı ile İslam uygarlığı arasında bir hesaplaşma… Batıda bu görüşün teorisini yapanlar var. Radikal İslamcılara göre de bu bir Müslüman-kafir kavgası! Karşıdakiler, yani “kafirler” Hıristiyanlar ve Yahudiler. Ayrıca elbet İslam toplumları içindeki kendileri gibi düşünmeyenler.. Öte yandan, sorun sadece, görece olarak azınlık oluşturan radikal İslamcılardan ibaret değil. Söz konusu olaylar İslam dünyasında Batı’ya karşı güvensizliği ve düşmanca duyguları arttırıyor. Buna karşılık radikallerin terör eylemleri de Batı kamuoyunda, korku ve kaygıyla birlikte İslam dünyasına karşı güvensizlik ve karşıtlık duygularını, bir “İslamofobi”yi arttırıyor.
  Bu nereye varacak? Sorun nasıl çözülecek? Ya da bu çatışma kaçınılmaz olarak sonuna kadar (sonu her neyse!) gidecek mi?..
  Elbet, bu bir çatışma ve dünya ölçüsünde oldukça geniş bir alanda yaşanıyor. Sorun geniş boyutlu ve önemli. Ama bu bir uygarlıklar savaşı mı? Eğer öyleyse hangi uygarlıklar? “Arap İslam Uygarlığı” ile “Hıristiyan Batı Uygarlığı” arasında mı?
  Baştan şunu söyleyeyim: Eğer dünyamızda birden fazla uygarlık varsa -ki var- ve bunların gelişme düzeyleri farklıysa –desen demesen farklı-, aralarında sürtüşme veya çatışma olabilir, olmakta... Bu çatışma kültürel, ideolojik ve siyasal biçimlerde olabileceği gibi, çıkar çatışmaları ve gerginlikler savaşlara da yol açabilir. Nitekim açmakta..
  Kanımca bunu “Hıristiyan-Müslüman” çatışması gibi göstermek yanlıştır. Bir kere, söz konusu olan bir uygarlıklar çatışması olsa bile, Batı uygarlığı bir Hıristiyan uygarlığı değil. Aksine, Batı uygarlığı, Hıristiyan dünyası içinde boy verse bile, bu dünya ile çatışarak ortaya çıktı. Rönesans ve reform hareketi, aydınlanma dönemi, kilise ile, tutucu Hıristiyanlık değerleri ile güçlü bir hesaplaşma idi. Ve bu hesaplaşma zaman zaman çok kanlı oldu; bilim ve sanatların özgürlük kazanması, toplumsal değişim kolay gerçekleşmedi. Batı uygarlığını bir “Hıristiyan uygarlığı” saymak ciddi bir yanlıştır. Bu uygarlıkta Eski Yunan ve Latin uygarlığının, İslam uygarlığının ve dünyamızda geçmiş dönemlerde yaşanmış tüm öteki uygarlıkların payı var. O bir bakıma, geçmiş uygarlıkların, insanlığın ürettiği tekniğin, bilim ve sanatın yeni bir sentezi ve elbet daha gelişkin, daha üst düzeyde bir uygarlık.
  Her uygarlık kendi değerleri, yaşam tarzıyla bir bütündür. Farklı uygarlıklara sahip toplumlar ilişkiye geçtikleri zaman doğal olarak hem birbirlerinden alır ve verir, hem de sürtüşürler. Bu, toplumların gelişme farklarına bağlı olarak geri ile ilerinin bir çatışmasına da dönüşebilir. Kanımca bugün Ortadoğu’da yaşanan budur.
  Besbelli İslam toplumları da, dünyamızdaki tüm toplumlar gibi oldukları yerde, değişmeden kalamazlar. Hıristiyan dünyası bu değişimi, zorunlu reformları birkaç yüzyıl öncesinden başlayarak yaptı. Elbet değişim bu gün bile devam ediyor. Sosyalizm de ideoloji ve eylem olarak önce Batı dünyasının içinde boy veren bir değişimdi,

  YanıtlayınSil
 5. Oldum olası bilim insanlarına siyaseti yakıştıramadım.Birçok yazınızı beğendim ama bu olmadı,hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim...

  YanıtlayınSil
 6. LAİKLİK NEDİR BİLGEANCIM.KİMİN KÖLESİDİR LAİKLİK ARAŞTIRDINMI HİÇ ÇOK NEFRET ETTİĞİN İSLAM KİMİN DÜZENİNE KARŞI AYAKTA TUTUYOR DÜNYAYI.SEN KİME HİZMET EDİYORSUN KİMİN KÖLESİSİN SEN.YADA KİMLERİN CARİYESİSİN FARKINDAMISIN.NEDEN HİÇBİR YAZINDA SİYONİZME YAHUDİLİGE YADA HRİSTİYANLIGA LAF SÖYLEMİYORSUN YOKSA KOCALARINMI KIZAR YAZILARINA.AÇMI KALIRSIN:)İSLAMDAN NEDEN BUKADAR KORKUYORSUN NEDEN BUKADAR ÜRKÜTMÜŞLER SENİ:)MADEM GERÇEKLERDEN BUKADAR EMİNSİN NEDEN AYDINLATMAK İÇİN UGRAŞIYORSUN İNSANLARI YOKSA SEN 6 MİLYAR DİNE ALLAHA İNAN (HANGİ DİNDE OLURSA OLSUN) DAHA ZEKİ OLDUGUNUMU İDDİA EDİYORSUN?SEN BEYNİNİN KULLANMAYI BİLMİYORSUN AMA İYİ EDEBİYAT YAPIYORSUN ZATEN CİHİLLERİN AGZI İYİ LAF YAPAR.BENCE DÜŞÜN ALTINA YATIP YÜZÜNE GÜLDÜĞÜN KİŞİLER KİME HİZMET EDİYOR İYİ DÜŞÜN.

  YanıtlayınSil
 7. Açık ve net konuşacağım.Bana göre laiklik Müslüman bir ülke için, ülke halkının dininden uzaklaştırılması için dahice yapılmış ve bu kavramın çağdaşlık, modernizm, gelişmiş düzey gibi terimler içine saklanarak ülkemin dinini yok etmeye çalışılan bir uygulama olarak görüyorum.Buğün laik olan Avrupa ülkelerine bir göz atın.Bayraklarından tutun ailelere kadar hristiyanlığı temsil eden bir çok işaret olduğunu göreceksiniz.Osmanlı Devleti laik değildi.Nasıl oluyor da hoşgörüde birinci.

  YanıtlayınSil
 8. cevap zaten yazar tarafından verilmiş: http://bilgehanbengi.blogspot.com/2008/10/islam-bat-atmas-byk-komplo.html

  YanıtlayınSil
 9. teker teker sorsak herkes seriatcı ama iş uygulamaya gelince beyin diyo ki beni yok sayamazsın başlarım şeriatına vazgeçiyolar hemen.. sokakta gördükleri her kız için bi dünya fantazi geliştirmey bilen adamların, el kadar cocuk gelin zihniyetinin seriatı memlekette kerhane sayısını arttırıp kadınları biraz daha aşağılamaktan başka bişi olamaz diye düşünüyorum ..

  YanıtlayınSil
 10. Excellent article! We will be linking to this great article on our site.Keep up the great writing.

  YanıtlayınSil